Aktiv boende

Du som boende i föreningen deltar i grannsamverkan genom att:

- Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar.

- Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som finns på www.samverkanmotbrott.se.

- Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

- Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet.Du rekommenderas även att:

- För inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister.

- Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller via märkutrustning som kan lånas av polisen (i vissa fall även från fastighetsbolag eller bostadsrättsförening).