Organisation

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis. Många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, fastighetsägare eller boendeorganisationer en viktig del av samverkan.

Polis/kommun har i första hand kontakt med de huvudkontaktombud som finns i ett område med Grannsamverkan. Huvudkontaktombudet samverkar med kontaktombuden. Kontaktombuden har i sin tur ansvar för ca 10-12 hushåll i ett villaområde och eventuellt något fler i ett flerfamiljshus. Kontaktombudet är en länk mellan de boende och huvudkontaktombudet.


Presentation av grannsamverkan (Powerpoint)


Huvudkontaktombud i Brf Lillsjön är:
Anders Leidnert telefon 070-629 12 43

Kontaktombud i Brf Lillsjön är:
Uppgifter kommer.

Om ett brott sker ring 112!
Är klockan för mycket för att ringa kontaktombuden och inget akut brott sker tipsa polisen genom att ringa 114 14.

Grannsamverkan organisation