Styrelsen

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet
i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och
andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättsinnehavarens hushåll.


Carl Henrik Johan Helena Mats
Ordförande
Carl Henrik Jonasson
Ärtvägen 120
070-522 15 47
Mail

Vice ordförande
Johan Haase
Ärtvägen 72
 
Mail

Sekreterare
Helena Pantzar
Styrelseledamot
Mats Borgström
Ärtvägen 148
 
Mail
Anette Hermansson Sten-Olof Tommy Henrik
Styrelseledamot
Anette Hermansson
Tranbärsvägen 102
 
Mail
Styrelseledamot
Sten-Olof Schärdin
Vickervägen 12
 
Mail
Styrelseledamot
Tommy Dahlberg
Ärtvägen 154
 
Mail
Styrelseledamot
Henrik Blom
Vickervägen 87
 
Mail
Erik   Hans
Suppleant
Erik Janzon
Ärtvägen 134
 
Mail
Revisor
Ulf Rubensson
Ärtvägen 63
 
Mail
HSB Mitt
Hans Ejenstam
 
063-57 15 03
Mail
Bild saknas! Bild saknas!
Festkommitte
Vakant!
Festkommitte
Vakant!

Lars-Ola

Vicevärd
Lars-O Larsson
MailValberedningens sammansättning
Lars-O Larsson, sammankallande
Mail